Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2022

Tư duy logic cho luật sư

Tư duy logic là một trong những tố chất để đánh giá khả năng của một người trong lĩnh vực pháp lý, bất kể đó là Luật sư, Nhà lập pháp hay Nghiên cứu chuyên nghiệp. Tuy vậy, bằng một cách nào đó có vẻ như khía cạnh logic đang bị coi nhẹ. Tuy vậy, nếu việc thiếu vắng logic ở một luật sư chỉ ảnh hưởng đến một khách hàng hoặc một giao dịch thì ở Nhà lập pháp tác động của nó lớn hơn nhiều. Luật Doanh nghiệp 2020 vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2021, chỉ sau gần 1 năm vào tháng 01.2022 đã có luật sửa đổi. 

Quản trị Công ty Thực chiến

Lời giới thiệu của anh Lâm Vũ Thao – Giám đốc Pháp lý Công ty Unilever Việt Nam Khi thế hệ chúng tôi bước chân vào trường Luật – thời ấy là Phân hiệu Đại học Pháp lý TP. Hồ Chí Minh – vào đầu thập niên 90, khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tư nhân chỉ vừa mới hình thành. Hai đạo luật quan trọng mở đường cho sự hình thành các doanh nghiệp ngoài nhà nước là Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân đều mới được ban hành năm 1990. Với hầu hết người dân, những cụm từ “công ty cổ phần”, “công ty trách nhiệm hữu hạn”, thi thoảng nhìn thấy trên các biển hiệu hãy còn là những cụm từ lạ lẫm, và “cổ phiếu”, “cổ đông”, hay “cổ tức” chỉ là những khái niệm mơ hồ.