Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2022

Chuyện ngày khai trường: Ai trả học phí?

Sáng nay lên văn phòng, nghe mọi người bàn chuyện khai giảng của con, chuyện kẹt xe đầu năm học, dần đến chuyện chính sách giáo dục của quốc gia. Ôi thôi thì cãi nhau om sòm.