Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2022

Case study: Logic trình bày

Hình   đính kèm  là một thông báo của một bệnh viện lớn của TP.HCM. Nó giông giống với các thông báo của các bệnh viện khác ở Việt Nam. Thông báo này cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc nó vẫn còn 2 lỗi sau đây: