Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2019

Review sách: Phương pháp phân tích luật viết

Thông tin sách Tên sách: Phương pháp phân tích luật viết Tác giả: Nguyễn Ngọc Điện Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật năm 2019 Giá bán: 77.000đ Đây là một cuốn sách mỏng (200 trang). Tuy nhiên giá trị mà nó mang lại xứng đáng để bạn cân nhắc sở hữu so với trọng lượng của mình. Đặt trong bối cảnh của một quốc gia với nền pháp luật thành văn như Việt Nam, nhu cầu HIỂU các qui định trong các văn bản pháp luật là cực kì cần thiết.

M&A: Chiến lược viên thuốc độc

Những luật sư tư vấn chuyên nghiệp, việc thực hiện các giao dịch M&A là chuyện như cơm bữa. Tuy vậy, thường ta chỉ thấy bề nổi của các thương vụ. Và theo đó vai trò của các luật sư được nhìn nhận ở việc tư vấn Cấu trúc giao dịch, Đánh giá các rủi ro và Soạn thảo các giấy tờ pháp lý (trong đó quan trọng nhất là Hợp đồng mua bán cổ phần).