Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2019

Vụ Big C: Từ góc nhìn chiến lược

“Buôn có bạn, bán có phường”. Các sản phẩm tiêu dùng Thái Lan mặc dù được yêu thích   và xuất hiện ngày càng nhiều ở Việt Nam không có nghĩa nó sẽ mặc nhiên được lan tỏa. Cho nên, việc tập hợp thành một quần thể và tiến hành cuộc xâm chiếm thị trường [Việt Nam] thông qua một hệ thống bán lẻ đã được cài cắm trước đó [Big C] là câu chuyện về chiến lược phát triển ngành, không nên bó hẹp ở góc độ của một doanh nghiệp đơn lẻ là Big C.