Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2020

Giao tiếp với khách hàng trong Soạn thảo Hợp đồng

Soạn thảo các văn bản pháp lý (legal drafting) [1] là một trong những kỹ năng phải dùng nhiều nhất đối với Luật sư. Khi soạn thảo Hợp đồng, một trong những việc phải làm đó là gặp gỡ khách hàng để lấy thông tin khách hàng (thuật ngữ chuyên môn gọi là Client’s instructions). Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn vài lưu ý trong công đoạn khá thú vị này.

Làm thế nào soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực bạn chưa làm bao giờ?

Một hợp đồng…rất mới Đời làm luật sư (cho dù là luật sư độc lập hoặc in-house), việc soạn thảo Hợp đồng là một trong những thứ bắt buộc. Loại công việc này nó nhiều và lặp đi lặp lại đến mức nhiều khi thấy…phát chán. Sau khoảng hơn một thập kỉ hành nghề tại law firm, một ngày đẹp trời tôi thấy chán quá. Vì vậy, tôi đã nhận lời làm General Counsel cho một Công ty sản xuất hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Đời khốn nạn từ đây (xin vui lòng hiểu chữ “ khốn nạn ” mang hàm ý là vất vả, nhọc nhằn chứ không phải là một từ mang tính thô tục).