Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2020

Giới thiệu sách: Kỹ năng đàm phán

Chả ai dạy về đàm phán Hành nghề Luật, không thể tránh khỏi chuyện “nói chuyện phải quấy” với các bên có liên quan. Đừng nhầm tưởng rằng chỉ có các Luật sư hành nghề độc lập mới phải đàm phán, mà các luật sư “in-house” cũng phải thuyết phục các bên có liên quan trong công ty, thay mặt công ty đàm phán với đối tác. Tóm lại, nghề Luật là phải đàm phán.