Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2021

Cách viết CV xin việc dành cho dân Luật

  Chỉ còn vài tháng nữa là các bạn sẽ kết thúc năm 2021 đầy biến động và sẽ bước vào mùa tuyển dụng 2022. Một trong những điều căn bản nhưng lại nhức nhối là Không Biết Làm CV Như Thế Nào.

[Trao đổi] - Thế nào là Giao dịch Sáp Nhập Thực Tế?

Bài đăng trên Saigon Times ngày 18.11.2021 Trong bài viết Hoán đổi cổ phần bắt buộc có thể là giải pháp trên Thời Báo Kinh tế Sài gòn ngày 22.10.21 tác giả bài viết (“tác giả”) có đề cập đến một giao dịch mà tác giả định danh là “sáp nhập thực tế”. Bài viết có nhiều thông tin nhưng về mặt nội dung tôi cho là cần nên được trao đổi.