Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2022

Tại sao lại thoả thuận những thứ gây tranh cãi về giá trị pháp lý?

  Như đã nhiều lần đề cập, sự phát triển của thị trường Việt Nam và cả sự phát triển của thị trường dịch vụ pháp lý nói riêng đã du nhập vào Việt Nam nhiều điều khoản có nguồn gốc hoặc mang đậm dấu ấn của common law. Mặt khác Việt Nam với truyền thống dân luật, các qui định của pháp luật hiện hành và cách mà hệ thống toà án nhìn nhận, không phải lúc nào việc thực thi các thoả thuận có nguồn gốc từ common law kia là luôn mang tính khả dĩ. Có thể kể tên vài loại thoả thuận phổ biến như: thoả thuận bồi thường ấn định, thoả thuận bảo mật thông tin, thoả thuận chống cạnh tranh...