Giới thiệu

Luật sư TS. Phạm Hoài Huấn 

Giám đốc Học Viện Pháp Luật Thực Hành, một đơn vị cung cấp các khoá đào tạo thực chiến dành cho Luật sư Thương mại và Pháp chế.

Hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn cho các Khách hàng Quốc tế và Trong nước trong lĩnh vực Quản trị Công ty, Pháp luật Hợp đồng và M&A tại hãng luật được công nhận và xếp hạng bởi các tổ chức đánh giá quốc tế uy tín như Legal 500, IFLR, Chambers&Partners, AsiaLaw, Benchmark Litigation, In-House Community.

Blog là nơi thể hiện quan điểm của Luật sư TS. Phạm Hoài Huấn về các vấn đề kinh tế - xã hội dưới lăng kính pháp lý. Blog cũng là nơi Tiến sỹ cung cấp các tài liệu, gợi ý, hướng dẫn cho các bạn đang bước những bước đầu tiên đến với con đường hành nghề luật chuyên nghiệp. 

Xin bạn lưu ý giúp, các đánh giá và/hoặc bình luận luôn gắn liền với các bối cảnh và/hoặc điều kiện cụ thể. Không nên sử dụng các đánh giá và/hoặc hướng dẫn này thay thế cho tư vấn pháp lý của Luật sư cho vấn đề pháp lý của bạn.

Hi vọng các bạn sẽ tìm thấy những điều thú vị.

Liên hệ

E:  phamhoaihuan@gmail.com

M: 0931 538 999