Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2020

Vấn đề miễn trừ đối với các thoả thuận về nghiên cứu và phát triển

Bài đăng trên Nghiên cứu lập pháp số tháng 02.2020 TS. Phạm Hoài Huấn Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh muốn tồn tại và phát triển phải tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (sau đây gọi tắt là R&D). Tuy nhiên, chi phí nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là tạo ra những sản phẩm mang tính đột phát thường rất lớn. Mặt khác, hoạt động đầu tư cho R&D thường có xác xuất thất bại lớn. Chi phí lớn và rủi ro cao chính là một trong những thách thức của hoạt động R&D. Bài viết phân tích các khía cạnh có liên quan trong pháp luật cạnh tranh của Việt Nam trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm tương ứng từ pháp luật cạnh tranh của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu.

Penalties for breach of construction contracts

Truong Nhat Quang, Managing Partner, YKVN Law Firm Pham Hoai Huan, LL.D., Ho Chi Minh City Law University The maximum amount of penalty for breach of construction contracts currently varies between relevant laws governing construction contracts, including the 2015 Civil Code (Civil Code), 2005 Commercial Law (Commercial Law) and 2014 Construction Law (Construction Law). In relation to this issue, the Ministry of Construction (MOC) recently issued the Official Letter 48/BXD-KTXD dated September 3, 2019 (OL 48) to respond to an inquiry of an enterprise about the maximum amount of penalty for breach of construction contracts in case of private construction works. In the context that there are different regulations of the Civil Code, the Commercial Law and the Construction Law regarding the maximum amount of penalty for breach of construction contract, this article will discuss about two legal issues: (i) principles for resolution of the conflict of laws that regulate construction cont

Suy nghĩ từ vụ phá sản Wefit

Công ty cổ phần công nghệ Onaclover (chủ sở hữu ứng dụng Wefit) đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản vào cuối tháng 9 với lý do đã cạn vốn hoạt động. Đã có rất nhiều cá nhân mua các gói tập của ứng dụng này.

Sự "đứt gãy" trong nền luật học Việt Nam

Những dư chấn của Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến những người hành nghề luật chuyên nghiệp như chúng tôi. Nhưng cũng nhờ thế, mà chúng tôi có những ngày rảnh rang đúng nghĩa. Một trong những câu chuyện thú vị mà chúng tôi trao đổi là câu chuyện tranh tụng tại Toà án. Theo đó, có vẻ như các Toà vẫn chưa có sự nhất quán khi xét xử. Cùng một loại vụ việc, nhưng đôi khi việc xét xử tại các địa phương và các cấp toà án dẫn đến những kết quả khác nhau. Nói cách khác, dường như pháp luật Việt Nam có vẻ như đang thiếu một “triết lý” mang tính xuyên suốt.