Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2019

Tương ớt Chin su: Tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Nhận Bản

Có một dạo, tôi có dịp làm chung với các “lão đại” trong làng mì gói của Việt Nam. Nói về tiêu chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực này, các “lão đại” chỉ nói ngắn gọn “tiêu chuẩn của chúng ta cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn Việt Nam”.