Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2020

Hướng dẫn của Toà tối cao về Quản trị doanh nghiệp

Công văn số 212/TANDTC-PC của TAND tối cao giải đáp một số vướng mắc trong hoạt động xét xử. " Ông A và bà B là thành viên của Công ty TNHH hai thành viên thành lập năm 2016, Ông A góp vốn bằng nhà xưởng, Công ty đã nhận nhà xưởng và sử dụng để sản xuất, kinh doanh nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất cho Công ty, Năm 2018, Ông A chuyển nhượng vốn góp cho bà C, nhưng không cho bà B biết. Trường hợp bà B khỏi kiện ông A thì Tòa án xác định việc góp vốn của ông A vào Công ty đã hoàn thành chưa và bà C có là thành viên Công ty TNHH hai thành viên không?"

Luật sư hay pháp chế?

Hôm rồi, một bạn học viên trường luật gọi điện cho tôi hỏi rằng: “ Sau khi tốt nghiệp đại học Luật, thì nên làm ở các hãng luật hay làm ở doanh nghiệp (pháp chế) ”. Thầy hãy cho em lời khuyên. Đây có lẽ là chủ đề mà mà nhiều sinh viên luật quan tâm.