Quyết định cạnh tranh: Thoả thuận ấn định giá

 

Thoả thuận Hạn chế Cạnh tranh là một trong những hành vi vi phạm nghiêm trọng và bị xử lý nghiêm khắc theo Luật Cạnh tranh. 

Quyết định đính kèm đây liên quan đến 12 doanh nghiệp bảo hiểm ở Khánh Hoà. Cho đến bây giờ, sau 15 năm nghiên cứu về Cạnh tranh, tôi vẫn không sao giải thích được mức phạt trong quyết định này dựa trên cơ sở nào.

12 DN bảo hiểm

Miễn trừ

 

Nhận xét