Bộ Nguyên tắc Hợp Đồng Thương mại Quốc tế


Principles Of international commercial contracts (PICC) của International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) xứng đáng là cuốn sách gối đầu giường, dù là người đã hành nghề nhiều năm trong lĩnh vực Hợp đồng hay đang bước đầu tìm hiểu lĩnh vực Pháp Luật Hợp Đồng thì cuốn này vẫn phù hợp với bạn.

Các trường phái pháp luật khác nhau theo đuổi các triết lý khác nhau. Nhưng về cơ bản, dù là Common law hay Civil law hoặc thậm chí là Trung Hoa đại lục, thì các nền tư pháp này vẫn chia sẻ với nhau những giá trị phổ quát về Hợp đồng.
Giá trị của PICC chính là ở điểm này. Nó trình bày những nội dung mang tính nguyên tắc theo một cách không thể dễ hiểu hơn. Nhưng nói như thế, không có nghĩa đây là cuốn nhập môn về Hợp đồng. Cùng với CISG, PICC cũng là một nguồn luật để điều đỉnh các quan hệ hợp đồng (nếu được các bên lựa chọn).

Cấu trúc của PICC được chia làm hai phần:
Các điều khoản của Bộ nguyên tắc; và
Các bình luận về các điều khoản.
Trong đó, phần bình luận ngắn gọn, súc tích của các chuyên gia hàng đầu thế giới về Hợp đồng là phần đã từng tạo cho tác giả sự phấn khích khi đọc PICC. Nó giải thích ngắn gọn nhưng đầy đủ về bản chất của nguyên tắc.
Nếu bạn yêu thích pháp luật về Hợp đồng, bạn có thể tải PICC trong link kèm theo trong bài viết.

Lưu ý: Bản được đính kèm trong bài viết này là ấn bản mới nhất (2016) bằng tiếng Anh. Trong trường hợp bạn thích bản tiếng Việt thì có thể tìm mua PICC ấn bản 2004, được xuất bản bởi NXB Tư Pháp.

Nhận xét