Luật Doanh nghiệp thực chiến: Giao dịch với người có liên quan

 

Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan là một trong những dạng tranh chấp phức tạp nhât trong Quản trị. Trong thời gian gần đây liên tục xuất hiện các giao dịch mà một bên là người trong gia đình hoặc là doanh nghiệp được sở hữu bởi các cổ đông lớn và/hoặc người quản lý của Công ty. 

Vấn đề là Luật Doanh nghiệp 2005, LDN 2014 đã gần như thất bại trong việc xác định thế nào là người có liên quan. Chúng ta sẽ trông đợi gì trong LDN 2020, liệu rằng đạo luật nào có khá hơn?

Và liệu rằng khi xảy ra giao dịch như vậy, về mặt tố tụng, luật sư cần xác định tư cách khởi kiện như thế nào?

Mời bạn đọc trong bài bình luận dưới đây.

Tải về

Nhận xét