Công văn của Toà tối cao giải đáp vướng mắc trong xét xử

 

Công văn của Toà án nhân dân tối cao, vừa ban hành đầu tháng 8 năm 2021 nhằm giải đáp một số vướng mắc trong quá trình xét xử. Có nhiều hướng dẫn có ảnh hưởng đến hoạt động nghề nghiệp của Luật sư như Cách áp dụng thời hiệu khởi kiện, Xác định người có liên quan và đặc biết nhiều các giải đáp/hướng dẫn liên quan đến giao dịch bất động sản và ngân hàng.

Chi tiết

Nhận xét