Bài giảng và Bài tập tham khảo cho môn Luật Công ty

 

Xin gửi tặng các bạn sinh viên và những ai quan tâm đến Luật Công ty các tài liệu mà tôi chuẩn bị cho môn học Chủ thể Kinh doanh tại ĐH Luật TP.HCM. File đính kèm sẽ bao gồm: (i) Các bài giảng ppt; và (ii) Bài tập tình huống cho môn học (“Tài liệu”) được biên soạn bởi TS. Phạm Hoài Huấn.


Trước khi sử dụng bạn vui lòng lưu ý:

1. Mặc dù khác biệt giữa LDN 2020 và LDN 2014 là không nhiều, nhưng nó vẫn có sự khác biệt. Tài liệu này được biên soạn theo LDN 2014 và ngừng cập nhật từ cuối năm 2017. Do đó, để phục vụ mục đích học tập, bạn nhớ là phải đối chiếu với qui định của LDN 2020. Tác giả không chịu trách nhiệm về các sai sót nếu có.

2. Bạn được tuỳ ý sử dụng Tài liệu cho bất cứ mục đích nào mà bạn cho là phù hợp. Nếu trong trường hợp bạn chỉnh sửa, vui lòng bỏ tên tác giả. Trong trường hợp bạn chia sẻ tài liệu mà không có chỉnh sửa nào, vui lòng ghi giúp TÊN TÁC GIẢ & thông điệp TÀI LIỆU NÀY ĐÃ NGƯNG CẬP NHẬT TỪ 2017.


Bạn có thể tìm các tài liệu và/hoặc bình luận về Quản trị công ty được cập nhật hơn tại trang www.phamhoaihuan.com.

Chúc bạn có nhiều niềm vui với Luật Doanh nghiệp.

Tải về

 

Nhận xét