Chuyển đến nội dung chính

Luật Doanh nghiệp thực chiến

Sinh viên Luật vừa tốt nghiệp gần như không thể làm thư kí các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. Lí do rất đơn giản: các bạn không được dạy về các thủ tục và kĩ thuật soạn thảo biên bản cuộc họp, dự thảo nghị quyết và nhiều thứ khác.

Yêu cầu dành cho vị trí Thư kí công ty, Thư kí Hội đồng quản trị, Pháp chế doanh nghiệp ngoài việc hiểu luật nội dung, bạn còn phải áp dụng các qui định ấy thành các quy trình họp, ra nghị quyết, các biểu mẫu về quản trị, báo cáo cơ quan nhà nước có liên quan.


Khoá học này mang lại cho bạn cơ hội được:

Học Luật doanh nghiệp một cách bài bản

Ứng dụng Luật doanh nghiệp vào việc xây dựng các Quy trình & Biểu mẫu quản trị

Thực hành các hoạt động chuẩn bị và kĩ năng làm thư kí cuộc họp

Kĩ năng tư vấn cho Hội đồng quản trị và chủ doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến Luật doanh nghiệp.


Kết quả đầu ra khi bạn tham gia khoá học:

Đủ năng lực để có thể ứng tuyển và/hoặc đảm nhận vị trí Thư kí công ty, Thư kí Hội đồng quản trị, Pháp chế doanh nghiệp.

Đáp ứng yêu cầu của các hãng luật đối với vị trí luật sư thương mại (Junior & Middle). 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Case Study: Phong cách viết của Luật sư In-house

  Phê tê bút hoặc tại các Hội thảo, người ta hay nói Luật sư chuyên nghiệp và Luật sư In-house rất khác nhau. Vấn đề là ít người nói cho bạn nghe khác nhau là khác thế nào. Ôi thì có tám vạn bốn ngàn hai trăm sáu mươi bảy cái khác nhau. Nhưng hôm nay, tôi kể bạn nghe một sự khác nhau rất thú vị và có lẽ là lớn nhất giữa hai nghề này: Phong cách viết. Diễn đạt thì dài dòng, tôi dùng một case nhỏ để bạn dễ hình dung vậy.

Gợi ý hoàn thiện tư duy pháp lý và kĩ năng viết

Nghề Luật là một trong những nghề phải viết nhiều nhất. Để viết tốt thì người hành nghề luật phải đáp ứng hai điều kiện: (i) Tư duy rõ ràng ; (ii) Kỹ thuật viết tốt .

Làm thế nào để có kinh nghiệm về Luật Công ty

Trong các buổi trao đổi chuyên môn trong khoá Coaching chuyên sâu về Luật Doanh nghiệp, chúng tôi đã sử dụng các case liên quan đến phát hành ESOP và hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của 2 công ty có vốn hoá rất lớn trên thị trường chứng khoán. Điều khiến tôi ngạc nhiên không ít đó là tại sao hoạt động quản trị công ty (corporate governance) tại các doanh nghiệp thuộc loại tầm cỡ như vậy mà vẫn có nhiều sai sót đáng tiếc đến như vậy.