Coaching chuyên sâu về Quản trị công ty

 

Luật sư trẻ ít có cơ hội được đào tạo bài bản về cách vận dụng Luật Doanh nghiệp vào việc thiết kế Khung quản trị Công ty, thiết kế Điều lệ để bảo vệ quyền lợi của khách hàng (cổ đông lớn, người quản lý...), Thoả thuận cổ đông thoả thuận cái gì... Tất cả những gì mà các bạn nhân viên trẻ của bọn mình chỉ là một ít kiến thức được học từ môn Chủ thể kinh doanh. 


Các luật sư thâm niên, Luật sư thành viên phải mất nhiều thời gian để huấn luyện các nhân viên, luật sư trẻ. Nhưng chúng tôi cũng nhận ra không phải bạn trẻ nào ở Việt Nam cũng có cơ hội được huấn luyện từ những hãng luật thuộc nhóm Legal 500, IFLR, Chambers & Partners. Lý do đơn giản là nhu cầu tuyển dụng của các hãng luật này mỗi năm là không nhiều.

 

Khoá học này chia sẻ kiến thức, kỹ năng và ngón nghề mà chúng tôi tích luỹ trong hơn một thập kỉ tư vấn cho các khách hàng doanh nghiệp trong các vụ tư vấn về Quản trị và M&A. Bạn sẽ học Luật Doanh nghiệp theo cách thực dụng hơn, gắn với mục đích cụ thể (bảo vệ ai, siết quyền lợi của ai, khi nào nên zik zắk...). Để qua đó bạn sẽ có thể thực hiện được những hoạt động hoặc công việc mà các luật sư thương mại ở các hãng luật lớn ở Việt Nam đang làm.

 

Chương trình bao gồm ba (03) nội dung

Tìm hiểu các qui định về Quản trị Công ty, tập trung chủ yếu là Công ty cổ phần.

Làm quen với các kĩ năng tư vấn về Quản trị như: Xác định khung quản lý, Xây dựng Điều lệ, Thoả thuận cổ đông, Xây dựng qui chế hoạt động.

Áp dụng Luật Doanh nghiệp để Xác định vấn đề pháp lý, Nhận diện các tranh chấp điển hình về quản trị, Tư vấn ban đầu và Ứng dụng Luật Doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng.

 

Nhận xét