Các khoá đào tạo

Với trải nghiệm của hơn một thập kỉ hành nghề tại vấn tại các law firm thuộc nhóm Legal 500 trong mảng Quản trị doanh nghiệp, M&A và Hợp đồng, TS. Phạm Hoài Huấn mang lại những khoá đào tạo thực dụng và chuyên sâu dành cho các luật sư thương mại và những ai muốn theo đuổi lĩnh vực luật thương mại.

Các khoá học bao gồm: (i) Coaching chuyên sâu về Quản trị Công ty; (ii) Luật Doanh nghiệp thực chiến; và (iii) Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng thương mại.

 

Nhận xét