Luật phá sản - bài giảng tham khảo

Cuộc họp thường kì tháng 3 năm 2021 của Chính phủ phát đi một thông điệp mạnh mẽ là sẽ áp dụng mạnh mẽ Luật Phá sản với các Dự án yếu kém, không hiệu quả.

Trên tinh thần đó, nhằm giúp các bạn có quan tâm hiểu và tiếp cận một cách dễ dàng với Luật Phá sản, tôi xin gửi các bạn một bài mà tôi đã soạn thời gian trước. Chi tiết, trong file đính kèm dưới đây.

Tải về

Nhận xét