Bài đọc về Luật Phá sản

Thực trạng của phá sản cơ bản là “Con nợ CÒN 5 đồng nhưng Món nợ tận 50 đồng”.

Giờ các chủ nợ muốn sao?  

(i) Phanh thây con nợ, mỗi người được 10%; hoặc

(ii) Hoãn nợ cho nó, từ từ nó làm ăn ngon, nó trả hết 100% (nếu nó phục hồi thành công, nó không thành công thì chịu khó kiếp sau nó làm thân trâu ngựa để đáp đền nhé).

Cho nên, nghiên cứu về pháp luật phá sản ý niệm quan trọng nhất bạn phải nhớ đó là xác định CON ĐƯỜNG TỐI ƯU CHO VIỆC TRẢ NỢ. Các tài liệu sau đây sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về ý niệm này. Nguồn tài liệu lấy từ Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Chúc bạn vui với Luật Phá sản.

Bài đọc 2

Bài đọc 1


Nhận xét