Chuyển đến nội dung chính

Tác động của Luật Doanh nghiệp 2020 đến Quản trị Công ty

Ngày 1.11.2020, tôi và luật sư Trần Thanh Tùng đã có buổi nói chuyện với các bạn hành nghề luật với chủ đề Tác Động Của Luật Doanh Nghiệp 2020 Đến Quản Trị Công Ty. Bài nói chuyện tập trung vào ba (03) nội dung:

- Đánh giá tổng quan về tinh thần xây dựng luật;

- Tác động của LDN đến Quản trị doanh nghiệp, mà trọng tâm được chúng tôi trình bày là Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần; và

- Tác động đến các giao dịch M&A sau ngày LDN có hiệu lực.

Chi tiết bài nói chuyện, bạn có thể tải trong link sau:

Tải về

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Case Study: Phong cách viết của Luật sư In-house

  Phê tê bút hoặc tại các Hội thảo, người ta hay nói Luật sư chuyên nghiệp và Luật sư In-house rất khác nhau. Vấn đề là ít người nói cho bạn nghe khác nhau là khác thế nào. Ôi thì có tám vạn bốn ngàn hai trăm sáu mươi bảy cái khác nhau. Nhưng hôm nay, tôi kể bạn nghe một sự khác nhau rất thú vị và có lẽ là lớn nhất giữa hai nghề này: Phong cách viết. Diễn đạt thì dài dòng, tôi dùng một case nhỏ để bạn dễ hình dung vậy.

Gợi ý hoàn thiện tư duy pháp lý và kĩ năng viết

Nghề Luật là một trong những nghề phải viết nhiều nhất. Để viết tốt thì người hành nghề luật phải đáp ứng hai điều kiện: (i) Tư duy rõ ràng ; (ii) Kỹ thuật viết tốt .

Làm thế nào để có kinh nghiệm về Luật Công ty

Trong các buổi trao đổi chuyên môn trong khoá Coaching chuyên sâu về Luật Doanh nghiệp, chúng tôi đã sử dụng các case liên quan đến phát hành ESOP và hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của 2 công ty có vốn hoá rất lớn trên thị trường chứng khoán. Điều khiến tôi ngạc nhiên không ít đó là tại sao hoạt động quản trị công ty (corporate governance) tại các doanh nghiệp thuộc loại tầm cỡ như vậy mà vẫn có nhiều sai sót đáng tiếc đến như vậy.