[Miễn phí] - Đàm thoại tiếng Anh căn bản

Đây là một cuốn hữu ích cho các bạn đang luyện nói tiếng Anh ở cấp độ cơ bản. Chủ đề bao gồm các tình huống giao tiếp phổ biến từ Chào hỏi trang trọng cho đến Mua sắm, Hỏi thăm đường đi, Xem phim... 

Tuyệt vời hơn khi đây là tài liệu được cung cấp chính thức và miễn phí bởi Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, nên bảo đảm tính chuẩn mực về nội dung và quyền sở hữu trí tuệ.

Hi vọng bạn sẽ thấy sự thú vị khi đàm thoại bằng tiếng Anh.

Tải về

Nhận xét