[Sách] - Luật Doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống Dẫn giải Bình luận

 

Luật Doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống – Dẫn giải – Bình luận là một trong những cuốn sách chuyên khảo đầu tiên của Việt Nam viết ngay khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực. Từ năm 2015, ấn phẩm này liên tục nằm trong danh sách best seller của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật. Tính đến 2020 đã có năm [05] ấn bản được sửa đổi bổ sung với gần 10.000 cuốn sách đã phát hành rộng rãi trên toàn quốc.


Nội dung sách phân tích qui định của pháp luật doanh nghiệp liên quan đến các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam. Điểm độc đáo là ấn phẩm này kết hợp kiến thức hàn lâm với rất nhiều vụ việc thực tiễn mà TS. Phạm Hoài Huấn cóp nhặt trong suốt hơn 10 năm tư vấn về Quản trị và M&A. Chính điều này đã làm cho những trang sách trở nên thật sống động và mang đầy hơi thở của thực tiễn.

 

 

Nhận xét