[Miễn phí] - Phát triển kĩ năng viết

Bn mun phát trin k năng viết [tiếng Anh] ca mình? Bn có th ti min phí quyn sách Developing Writing. Đây là quyn sách v phát trin k năng Đọc và Viết được thiết kế cho người hc tiếng Anh sơ cp đến trung cp.

Đây là sách được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chia sẻ, nên không có vấn đề gì về mặt bản quyền nhé.

Hi vọng là bạn sẽ thấy hữu ích.

Tải về

Nhận xét