Tranh chấp Quản trị điển hình (1)

Một vụ kiện hay về Quản trị doanh nghiệp. Những vấn đề pháp lý phát sinh:

-        Thẩm quyền của Toà án;

-        Luật áp dụng đối vụ việc (đặc biệt hành vi xảy ra khi Luật cũ còn hiệu lực, nhưng khi xét xử thì Luật mới đã có hiệu lực);

-        Ai sẽ có quyền bãi nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty.

Vụ việc hay, luật sư đỉnh cao với những tranh luận thú vị (tính đúng đắn thì còn tuỳ). Mời bạn tải về tham khảo. Sẽ càng vui nếu bạn cho ý kiến của mình về vụ việc bằng cách bình luận dưới bài này.

Tải bản án


Nhận xét