Hướng dẫn của Toà tối cao về Quản trị doanh nghiệp


Công văn số 212/TANDTC-PC của TAND tối cao giải đáp một số vướng mắc trong hoạt động xét xử.
"Ông A và bà B là thành viên của Công ty TNHH hai thành viên thành lập năm 2016, Ông A góp vốn bằng nhà xưởng, Công ty đã nhận nhà xưởng và sử dụng để sản xuất, kinh doanh nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất cho Công ty, Năm 2018, Ông A chuyển nhượng vốn góp cho bà C, nhưng không cho bà B biết.
Trường hợp bà B khỏi kiện ông A thì Tòa án xác định việc góp vốn của ông A vào Công ty đã hoàn thành chưa và bà C có là thành viên Công ty TNHH hai thành viên không?"

Toà đã nhận định A là “thành viên thực tế” của công ty. Một nhận định mà chúng tôi cho rằng khá vội vàng và thiếu cơ sở pháp lý. Bởi nếu căn cứ vào Điều 36 và Điều 48 của Luật Doanh nghiệp, thì A không phải là thành viên của Công ty.
Chúng tôi sẽ bàn chi tiết về điểm này trong thời gian sớm nhất.

Nhận xét