GIÁ TRỊ CỦA CAM KẾT KHÔNG LÀM VIỆC CHO ĐỐI THỦ


Đây là một vụ tranh chấp thú vị: Tranh chấp về Bảo mật thông tin và chống cạnh tranh xuất phát từ Hợp đồng lao động. Theo đó, người lao động [NLĐ] và Người sử dụng lao động [Công ty] kí với nhau cam kết: NLĐ sau khi chấm dứt quan hệ lao động không được phép sử dụng các thông tin và không được làm việc cho đối thủ của Công ty.

Các vấn đề pháp lý phát sinh từ bản án này là:
Thứ nhất: Thế nào là đối thủ cạnh tranh? Việc Tòa xác định vấn đề này chỉ dựa trên mã ngành có hợp lý hay không?
Thứ hai: Giá trị pháp lý của thỏa thuận không sử dụng các thông tin, know-how giữa NLĐ và Công ty như thế nào?
Thứ ba: NLĐ có bị cấm làm việc cho công ty đối thủ hay không?
Mời các bạn thảo luận cho vui.

Nhận xét