Các quyết định xử lý độc quyền tại Việt Nam

 

Luật sư thương mại khi tư vấn sẽ khá băn khoăn về Luật Cạnh tranh. Bỏ thì thương mà vương thì quá tội. Một trong những điểm khó nhất là các quyết định của Cục quản lý Cạnh tranh và/hoặc Hội đồng cạnh tranh không công bố công khai. Trong khi các quyết định này, trong chừng mực nào đó giúp cho Luật sư tư vấn hiểu hơn về thực tiễn thực thi và dự đoán được cách hiểu và/hoặc áp dụng Luật.


Trong bài này và những bài tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ các Quyết định xử lý mà tôi sưu tập được trong suốt 15 năm nghiên cứu Luật Cạnh tranh.

Quyết định đầu tiên là  Quyết định số 11/QĐ-HĐXL liên quan đến Vinapco ngừng cung cấp xăng dầu cho Jetstar. Tại thời điểm xảy ra vụ việc Vinapco là doanh nghiệp độc quyền trong lĩnh vực cung cấp xăng dầu cho hàng không.


Có quá nhiều vấn đề pháp lý trong vụ này, nhưng chưa được xử lý thấu đáo. Nhưng nói như một người trong cuộc đã từng trao đổi trong một dịp café đó là: “giá trị lớn nhất của vụ này, nó không nằm ở khoàn phạt mà Vinapco phải chịu. Quan trọng hơn hết, nó đã làm thay đổi thị trường cung cấp xăng dầu cho hàng không mãi mãi. Vinapco buộc phải chia sẻ thị trường cho những doanh nghiệp mới”

Chi tiết bạn vui lòng tải về trong link sau:

Tải về


Nhận xét